วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-07-28 07:38:33 5 0 สะอาดดีมาก คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-08-17 14:19:36 2 0 สะอาดเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:09:33 2 0 สะอาดเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:47:32 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:43:20 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:40:52 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-24 18:04:08 5 0 สะอาดเรียยร้อยดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :20 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :115