วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-13 06:43:29 2 0 พื้นที่สะอาดดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-17 14:14:23 3 0 สะอาดดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-19 06:45:07 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:04:48 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:44:02 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:39:14 3 0 สะอาดเรียยร้อยดีมา ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:25:58 2 0 They all help us keep the rubbish @school ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:33:56 5 0 สะอาดเรียบยร้อยดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-24 17:59:48 5 0 สะอาดเรียยร้อยดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :26 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :126