วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-13 06:43:19 2 0 พื้นที่สะอาดดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-17 14:14:03 2 0 สะอาด ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-19 06:44:54 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:04:32 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:43:55 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:38:35 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:25:34 2 0 พื้นที่เรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:33:42 2 0 สะอาดเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-24 17:59:37 5 0 สะอาดเรียยร้อยดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2019-08-18 11:37:56 10 0 สะอาดดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :31 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :131