วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-07 03:26:42 0 5 มีขวดน้ำ2ขวดไม่ได้เก็บและถุงพลาสติก ตก บนพื้นถนนข้างสระว่ายน้ำ ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-13 06:48:49 2 0 พื้นที่สะอาดดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-17 14:13:37 0 2 พบแก้วน้ำ ถุงขนมรวม 2 ชิ้นบนถนน ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-19 06:52:12 0 2 พบขวดน้ำโออิชิ 2 ใบ ถึงพลาสติก 2 ใบ ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:10:43 0 1 พบขยะ 1 ชิ้นใกล้รถเก่ง ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:48:45 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:44:08 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:41:57 0 2 พบถุงพลาสติก และฝาขวดน้ำ 2 ชิ้น ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-24 18:04:54 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :8 รวม :12 รวมแต้มคงเหลือ :96