วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-13 06:49:00 2 0 พื้นที่สะอาดดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-19 06:52:21 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:10:54 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:44:15 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:31:05 2 0 พื้นที่เรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:42:09 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-24 18:05:02 5 0 สะอาดเรียยร้อยดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :17 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :117