วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-13 06:49:19 2 0 พื้นที่สะอาดดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-17 14:21:13 1 0 ค่อนข้างสะอาด ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-19 06:52:31 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:11:06 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:48:57 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:44:21 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:44:32 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:42:23 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-22 23:34:05 0 5 มีขยะ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-09-23 21:21:30 0 5 มีขยะ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-09-24 18:05:09 5 0 สะอาดเรียยร้อยดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :20 รวม :10 รวมแต้มคงเหลือ :110