วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-17 14:21:22 2 0 สะอาดเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-19 06:53:10 0 1 พบเห็นแก้วน้ำ 1 ใบ ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:11:16 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:49:13 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:49:23 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:44:39 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:31:26 2 0 พื้นที่เรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:42:28 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-24 18:05:25 5 0 สะอาดเรียยร้อยดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2018-02-09 23:50:53 57 0 พื้นที่สะอาดดีมาก ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :76 รวม :1 รวมแต้มคงเหลือ :175