วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-17 14:17:25 1 0 เรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-19 06:47:07 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:45:12 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:41:54 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:28:51 2 0 พื้นที่เรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:38:15 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2018-02-01 19:48:45 5 0 ดูแลพื้นที่เรียบร้อย ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :16 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :116