วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-16 23:53:05 0 5 มีขยะหลายชิ้นในสนามฟุตบอลวันเสาร์และอาทิตย์ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-08-17 14:12:53 0 2 ตอนเที่ยงพบขยะ 3 ชิ้นในสนามเปตอง ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-19 06:53:21 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:11:33 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:49:33 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:44:46 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:31:35 2 0 พื้นที่เรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2016-03-02 10:59:23 0 57 มีขยะในสนามฟุตบอล 57 ชิ้น คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2018-02-01 19:47:40 10 0 ดูแลความสะอาดเรียบร้อย ม.กฤษวรพัทธ์
2018-02-12 22:51:44 50 0 สะอาด ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :70 รวม :64 รวมแต้มคงเหลือ :106