วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-13 06:47:20 2 0 พื้นที่สะอาดดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-17 14:18:34 2 0 สะอาดเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-19 06:49:12 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:08:42 2 0 สะอาดเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:45:41 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:42:37 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:30:11 2 0 พื้นที่เรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:38:57 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-24 18:03:14 5 0 สะอาดเรียยร้อยดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :21 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :121