ระบบบันทึกคะแนน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ประจำวันที่ 18-01-2020
จุดที่ สถานที่ /บริเวร ห้องที่รับผิดชอบ รายละเอียด
1 สนามหน้าโบสถ์ 131 รายละเอียด
2 ถนนหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ? หน้ามินิมาร์กยออากิม 126 รายละเอียด
3 ถนนหน้าห้องน้ำ ป. 1 - ถนนหน้าห้องประชาสัมพันธ์ 119 รายละเอียด
4 ถนนหน้าห้อง ป. 1 / 4 - ถนนหน้าห้องน้ำป. 1 131 รายละเอียด
5 ถนนจอดรถจักรยานยนต์ - ประตูทางออก 113 รายละเอียด
6 บริเวณด้านข้างโรงอาหารอนุบาลทางทิศใต้ 118 รายละเอียด
7 บริเวณพระรูปแม่พระ และถนนหน้าอาคารโจเซฟ 118 รายละเอียด
8 ถนนหน้าห้องกิจการ - หน้าแม่พระ 115 รายละเอียด
9 ถนนหน้าบ้านซิสเตอร์ - รั้วทิศตะวันออก 121 รายละเอียด
10 ถนนหน้าห้องกิจการ - หน้าแม่พระ 116 รายละเอียด
11 โรงอาหารยออากิม 116 รายละเอียด
12 บริเวณหน้าอาคารยออากิม 119 รายละเอียด
13 ถนนประตูทางออก?ป้อมยาม ?หน้าห้องธุรการ(ตะวันออก ) 121 รายละเอียด
14 บริเวณด้านหน้า- ด้านข้างโรงอาหารอนุบาล 116 รายละเอียด
15 รอบอาคารห้องป.2/1-2/3( อาคารโจเซฟด้านล่าง ) 115 รายละเอียด
16 โรงอาหารเบเนดิก 111 รายละเอียด
17 ถนนหน้าประตูทางเข้า ถนนต้นมะฮอกกานี 114 รายละเอียด
18 ภายในอาคารแมรี่โดมทั้งหมด 121 รายละเอียด
19 บริเวณหน้าห้องสมุด โรงรถคุณพ่อ ข้างบ้านซิสเตอร์ 122 รายละเอียด
20 บริเวณหน้าห้อง ป.2/5 ? 2/ 7และป. 3/1 ป.3/2และร่องน้ำ 120 รายละเอียด
21 บริเวณหน้าห้อง ป.2/5-2/7และป.3/1 ป.3/2และร่องน้ำ 120 รายละเอียด
22 บริเวณหลังห้องป.1/10 ห้องคอมพิวเตอร์-ห้องวิชาการ 123 รายละเอียด
23 บริเวณหน้าอาคารดอมินิก 115 รายละเอียด
24 บริเวณหลังอาคารดอมินิก 112 รายละเอียด
25 ถนนข้างสนามฟุตบอล ( ถนนข้างโบสถ์ทางทิศตะวันตก ) 129 รายละเอียด
26 ถนนป้อมยาม - กำแพงสุสาน 111 รายละเอียด
27 บริเวณแม่พระหน้าโรงเรียน ฟุตบาทข้างโดมทางทิศใต้ 114 รายละเอียด
28 ถนนต้นมะฮอกกานี ? โรงจอดรถโรงเรียน 96 รายละเอียด
29 บริเวณสนามบาสเกตบอล 117 รายละเอียด
30 สนามหญ้าบริเวณเสาธง และร่องน้ำรอบบริเวณเสาธง 110 รายละเอียด
31 ถนนหน้าสุสานตลอดแนวหลังโบสถ์ 175 รายละเอียด
32 บริเวณสนามฟุตบอล และบริเวณโรงซ่อม 106 รายละเอียด